Mô tả sản phẩm

Chú tiểu đá 05, chú tiểu đá cẩm thạch Nghệ An; là chú tiểu đá ngồi ngủ;

Hình ảnh:

Chu tieu da my nghe