Mô tả sản phẩm

Lăng mộ đá 03 gồm có: khu lăng thờ đá, các mộ đơn đá, lan can đá, cổng khu lăng thờ đá, nền khu lăng thờ đá được lát bằng đá tự nhiên;

Khu lăng mộ đá 03: có hình chữ L, giống như gian lồi có thể chứa được 2 ngôi mộ đơn, đường vào khu lăng mộ đá 03 khá đẹp.

Lăng mộ đá 03

Lăng mộ đá 03, lăng mộ đá đẹp, lăng mộ đá ninh bình, mẫu lăng mộ đá